logo

مقالات

آشنایی با مراحل خرید خارجی و واردات کالا

آشنایی با مراحل خرید خارجی و واردات کالا

 

مراحل و نحوه انتخاب منابع فروش کالا:

  • اینترنت
  • روزنامه تجاری
  • نمایشگاه های مختلف
  • بخش بازرگانی سفارتخانه ها
  • شرکت های وارداتی مشابه
  • سوابق شرکت در خرید های قبلی
  • منابع داخلی (راهنمای صنعت سنگین وزارت صنایع و معادن)
  • اتاق های بازرگانی مشترک
  • …و

 

پیش فاکتور:

بررسی و جمع آوری اطلاعات درباره تولید یا عرضه کنندگان کالا از طریق زیر ممکن است. پروفرما یا پیش فاکتور، سندی است که توسط فروشنده صادر میگردد و مندرجات پرفرما شامل نام و نشانی فروشنده و خریدار، نوع، و زمان تحویل کالا، مقدار و تعداد کالا، قیمت واحد و قیمت کل کالا، شرایط پرداخت است. و مبداء کالا  مدت اعتبار پرفرما از فروشندگان و به شرح ذیل و یا فرم تقاضا  برای قیمت که این اطلاعات خواسته میشود.

-قیمت واحد کالا و مبلغ کل برای هر قلم کالا
– مبداء مواد/کالا ( کشور مبداء)
-حمل
– اعتبار
– تاریخ تحویل
– مشخصات حمل
-بازرسی
– روشهای پرداخت

 

مفاد قرارداد خرید:

موضوع قرارداد    . قیمت کالا   . شرایط و مدت تولید یا تهیه کالا   . شرایط پرداخت   . نحوه اعتراض ها  .  نوع بسته بندی    . مبداء کالا   . مقصد کالا   . زمان تحویل   . حکمیت،داوری و حل و فصل اختلافات    .  آدرس طرفین قرارداد    . بازرسی    . تغییر وسیله حمل در طول راه    . حمل به دفعات    . مبداء   . فورس ماژور    .
ذکر تمام موارد در تمام قراردادها ضروری نمی باشد و انتخاب موارد مذکور در قراردادهای خرید بستگی به شرایط معامله دارد.

 

ثبت سفارش:

واردکنندگان کالای مختلف جهت اخذ مجوز قطعی و ثبت سفارش باید به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند و پس از انجام مراحل ثبت سفارش در وزارت بازرگانی بانک گشایش اعتبار اقدام مینماید.


حمل کالا :

به نسبت تعهدات خریدار و فروشنده بنابر تقاضای هر یک و توسط حمل و بیمه کالا بر اساس شرایط تحویل کالا شرکت های حمل و نقل بین المللی و شرکت های بیمه انجام می گیرد. که میتوان به3 صورت حمل دریایی ،حمل هوایی یا حمل زمینی انجام شود.

 

ترخیص کالا از گمرکات :

اقدامی که به وسیله آن گمرک به اشخاص ذینفع اجازه می دهد کالای موضوع ترخیص را در اختیار خود داشته باشند.