Article
Social Media
               
Title Image

Blog

HSCODE و TSCمفاهیم و کاربرد های

  |   Article persian

HS CODE  :

  Harmonized System

یک سامانه ی بین المللی است که توسط WTO به اجرا درآمده در این سامانه تمام کالا بر اساس یک کد ۸ یا ۱۰ رقمی در کشور ها طبقه بندی شده که ۴ یا ۶ رقم اول بین کشورهای عضو مشترک است و ۲ یا ۴ رقم بعدی بر اساس فضای طبقه بندی کالای ها کشور متفاوت می تواند باشد. از آنجایی که این تعرفه تا ۶ رقم اول از سمت چپ در بین کشورها مشترک است لذا می تواند در مکاتبات و مبادلات تجاری استاندارد خوبی برای تشخیص کالا باشد

هر کالا دارای یک کد ( شماره تعرفه ) هشت رقمی استاندارد بوده و در تمامی سازمان ها از وزارت صنعت ، معدن  وتجارت و سازمان امور مالیاتی کشور ، سازمان توسعه تجارت بطور یکسان مورد استفاده قرار می گیرد که گویای مشخصات کالا می باشد درواقع کد کالای بین المللی مشخص کننده بسیاری از جزئیات کالا می باشد به بیان دیگر یک سیستم عملکرد استاندارد سازی کنترل شناسایی و طبقه بندی محصولات است

TSC :

Tariff Specification Code

کد شناسه ی کالا است که نشان دهنده ی ارزش کالا می باشد. این کد چهار رقمی بر اساس مشخصات فنی، فیزیکی، شیمیایی و مدل تعیین می شود

سامانه TSC پنجره ی دسترسی به بانک اطلاعاتی وسیعی از ارزش کالاهای تولیدی و بازرگانی می باشد که توسط گمرک ایران راه اندازی شده است. طراحی و بهره برداری از سامانه TSC در راستای تسریع و ایجاد ی رویه هماهنگ و یکسان گمرکی در تعیین ارزش کالا بوده است. این سامانه به صاحبان کالا و تجار امکان می‌دهد تا به ارزش‌های یکسان در سطح گمرکات دست یابند و از میزان پرونده‌های اختلافی به میزان چشمگیری کاسته شود.

در این سامانه انواع کالاها و مشخصات سازنده و ارزشی آنها به صورت کاملا طبقه بندی شده قابل دسترسی است و امکان جستجوی انواع کالا در این سامانه به راحتی وجود دارد.

طبیعی است برای کالاهایی که شناسه ارزش آنها ثبت شده است پس از درج کد ۴ رقمی شناسه ارزش به هنگام اظهار، کارشناس گمرک صرفاً نسبت به تطبیق مشخصات کالاهای اظهاری و کالای ثبت شده اقدام و این امر باعث افزایش سرعت و به حداقل رسیدن زمان رسیدگی به ارزش و تعرفه می‌گردد.