Article
Social Media
               
Title Image

Blog

فیاتا چیست ؟

  |   Article persian

یک مجمع ( فدراسیون) بین المللی می باشد که به عنوان مشاور با شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و سازمان بین المللی توسعه بازرگانی همکاری می کند و در حال حاضر نمایندگی بالغ بر ۴۵۰۰۰ شرکت فورواردر را در اقصی نقاط دنیا بر عهده دارد (فیاتا بزرگترین سازمان غیردولتی در زمینه حمل و نقل می‌باشد، این سازمان در تمام دنیا نفوذ دارد) . فیاتا اولین بار در سال ۱۹۲۶ توسط ۱۶ کشور در وین (اتریش) تاسیس گردید، ریاست اولیه فیاتا بر عهده کشور دانمارک گذاشته شد و هم اکنون مقر آن در زوریخ (سوئیس) واقع شده است. پس از ده سال فعالیت به دلیل وقوع جنگ جهانی دوم این فدراسیون به حالت تعلیق در آمد، اما مدتی بعد در سال ۱۹۴۷ فعالیت مجدد فیاتا از سر گرفته شد و طی حدود ده سال اکثر اعضای عادی آن دوباره به یکدیگر پیوسته و کمیته های مختلفی را برای پیشبرد امور فنی فدراسیون ایجاد نمودند. فدراسیون فیاتا هر سال یک بار کنگره ای را در یکی از کشورهای مورد توافق اعضا برگزار می نماید. انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران عضو پیوسته این اتحادیه قلمداد شده و بیش از یکصد شرکت فورواردری ایرانی عضو وابسته به فیاتا هستند